ÉSZC Kiskunlacházi Technikum- és Szakképző Iskola

#

 

Információk a felvételiről

2022. december 02. A központi írásbeli vizsgára jelentkezés határideje

A tanulót a központi írásbeli vizsgára az erre szolgáló űrlap – „JELENTKEZÉSI LAP KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA” – kitöltésével, és a kiválasztott vizsgaszervező intézménybe történő továbbításával kell jelentkeztetni. Az űrlap kitölthető elektronikusan Ügyfélkapu azonosítást követően az erre szolgáló program használatával, vagy hagyományosan papír alapon. Amennyiben az elektronikus kitöltést választják, a jelentkezési lap továbbítása is közvetlenül, elektronikusan történik a vizsgaszervező intézmény részére.

A különleges bánásmódot igénylő tanulók (sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) szüleinek már a jelentkezéseket megelőzően meg kell kezdeniük a tájékozódást a tanulók központi írásbeli vizsgán, illetve a felvételi eljárásban való részvételének speciális feltételeire vonatkozóan. Ehhez részletes segítséget találnak a Különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban linken letölthető dokumentumban. Amennyiben a tanuló látási fogyatékos, ezért vizsgájához a feladatlap speciális előállítását igénylik, akkor az igényléshez a „JELENTKEZÉSI LAP KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA” nyomtatvány mellékletét képező, „SZÜLŐI KÉRELEM A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA SPECIÁLIS VIZSGAKÖRÜLMÉNYEINEK BIZTOSÍTÁSÁRA” dokumentum kitöltésére és a vizsgaszervező középfokú intézményhez történő benyújtására van szükség.

Az SNI és BTMN tanulók részére részletes tájékoztató az alábbi linken olvasható:

SNI tanulók részvétele

A tanulók a Jelentkezési lapjukhoz mellékeljék az érvényes Szakértői vélemény másolatát és a szülő kérelmét, mely megtalálható a tájékoztató végén. A vizsgaszervező intézmény igazgatója egyedileg hoz Határozatot a mentesítésekről. A tanuló vizsgadolgozatának javítása az igazgatói Határozat figyelembevételével történik.

Az elektronikus űrlapkitöltő programot választók esetében a speciális vizsgakörülményekre vonatkozó kérések rögzítése is a programfelületen történik.

A felvételi lapok aláírásáról részletes tájékoztató olvasható a Hivatal honlapján.

Felvételi lapok aláírása

A tanuló felvételi lapjai a szülő/gyám aláírása nélkül a középfokú felvételi eljárás során nem fogadhatók el a tanuló jelentkezési szándékát képviselő dokumentumként. Amennyiben a különélő szülők a gyermek iskolájának, életpályájának megválasztása tekintetében nem tudnak megegyezni, úgy a köztük lévő vita eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, a Hivatal ezekben az ügyekben nem hozhat döntést. Amennyiben a gyámhatósági döntés a mindenkori tanév rendjében foglalt, az ideiglenes felvételi rangsor elkészítésére nyitva álló határidőig nem születik meg, a Hivatal a jelentkező egyetlen tanulói adatlapját sem dolgozhatja fel, vagyis a jelentkező esetében – annak ellenére, hogy az egyes intézmények felvételi eljárásában részt vett – a felvételi végeredmény megállapítására nem kerül sor.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ OLVASHATÓ AZ ALÁBBI LINKEN

További információk

Adatvédelmi tájékoztató:

Adatvédelmi tájékoztató