#

1. Tanulmányi területek

#

Technikum


 • 0501 kód : Informatika és távközlés ágazat - informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

 • 0502 kód : Informatika és távközlés ágazat - szoftverfejlesztő- és tesztelő

 • 0503 kód : Gazdálkodás és menedzsment ágazat - pénzügyi-számviteli ügyintéző

 • 0504 kód : Szépészet ágazat - fodrász

 • 0505 kód : Szépészet ágazat- kozmetikus technikus

#

Szakképző iskola


 • 0506 kód : Építőipar ágazat - festő, mázoló, tapétázó

 • 0507 kód : Építőipar ágazat - kőműves

 • 0508 kód : Építőipar ágazat - burkoló

 • 0509 kód : Fa- és bútoripari ágazat - asztalos szakma

 • 0510 kód : Kereskedelem ágazat - kereskedelmi értékesítő szakma

 • 0511 kód : Kreatív ágazat - divatszabó szakma

2. Felvételi eljárásrend

Szakképzőiskolai felvétel

A szakképzőiskolai osztályokba központi felvételit nem tartunk, a felvétel alapja a hozott pontok (max.100 pont).

A hozott pontok számítása: 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi eredménye az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv- és irodalom, matematika, történelem, fizika, idegen nyelv, és ezen tantárgyak eredményeinek kétszerese azaz maximálisan 100 pont.

Technikumi felvétel

A felvételre jelentkező tanuló központi írásbeli felvételi vizsgán vesz részt (magyar nyelv, matematika tantárgyakból) és dolgozatát az elért pontszámmal (max.100 pont) vesszük figyelembe.

A hozott pontok számítása: 7. osztály év végi és 8. osztály első félévi eredménye magyar nyelv- és irodalom, matematika, történelem, biológia és idegen nyelv tantárgyakból, és ezen tantárgyak eredményeinek kétszerese, azaz maximálisan 100 pont.

Az összes pontszám (max.200 pont) alapján rangsort állítunk fel. A felvételről e rangsor alapján döntünk. Azonos összesen pontszám esetén először a hozott pontszámok, majd a központi felvételin szerzett pontszámok alapján döntünk.

Központi felvételire 2022. december 2-ig lehet jelentkezni. A jelentkezés papír alapon vagy online módon is megtehető. Bármelyik egységes írásbeli vizsgát szervező iskolába beadható a jelentkezés. A szakértői véleménnyel rendelkező tanulók a jelentkezési lapjukhoz mellékeljék a Szakértői véleményt és a Szülői kérelmet (1.sz.melléklet) a véleményekben megfogalmazott kedvezmények figyelembe vételére (időhosszabbítás, segédeszköz, az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés, felmentés). A kérelmet a vizsgaszervező iskola igazgatója bírálja el. Az igazgató a szakértői vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen kedvezményeket biztosít az SNI tanulónak az írásbeli vizsga során. A döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozik.

Iskolánk központi írásbeli vizsgát szervez, melynek időpontja: 2023. január 21. (szombat) 10 óra.

Pótló írásbeli felvételi vizsga: 2023. január 31. (kedd) 14 óra. Pótló felvételin csak azok a tanulók vehetnek részt, akik az előző vizsgán alapos és igazolt indok miatt nem tudtak megjelenni.

Azon diákok, akik iskolánkban írnak dolgozatot, 2023. január 27-én pénteken 8:00 és 16:00 között tekinthetik meg dolgozataikat. Az értékelés ellen írásban jogorvoslat nyújtható be 2023. január 29. 16:00 óráig, a klasszki@gmail.com e-mail címre megküldve, az igazgatónak címezve. A dolgozat eredményét tartalmazó értékelőlapot 2023. február 10-ig megküldjük az általános iskoláknak, így azokat személyesen átvenni nem szükséges.

3. Jelentkezés

A tanulók jelentkezési lapjait 2023. február 22-ig az általános iskola továbbítja a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. Minden iskolánkba jelentkezőt kérünk, hogy az egységes követelmények szervezett írásbeli eredményét tartalmazó értékelő lap másolatát mellékeljék a jelentkezési laphoz. A központi írásbeli felvételi eredménye és az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján a tanulókat rangsoroljuk. Az ideiglenes felvételi rangsort 2023. március 17-én hozzuk nyilvánosságra, amely megtekinthető az iskola hirdetőjén és a honlapon.

2023.03.21-22. A tanulói adatlapok módosíthatóak az általános iskolában.

2023. április 28-ig értesítjük a jelentkezőket a felvételi döntésünkről.

4. Egészségügyi és pályaalkalmassági követelmények

Tanulmányi terület Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat Pályaalkalmassági vizsgálat
Fa- és bútoripari ágazat - asztalos Szükséges Nem szükséges
Kereskedelem ágazat - kereskedelmi értékesítő Szükséges Nem szükséges
Építőipar ágazat - festő, mázoló, tapétázó Szükséges Nem szükséges
Építőipar ágazat - kőműves Szükséges Nem szükséges
Építőipar ágazat - burkoló Szükséges Nem szükséges
Informatika ás távközlés ágazat - Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus Nem szükséges Nem szükséges
Informatika ás távközlés ágazat - Szoftverfejlesztő és tesztelő Nem szükséges Nem szükséges
Kreatív ágazat - divatszabó Szükséges Szükséges
Gazdálkodás és menedzsment ágazat - pénzügyi-számviteli ügyintéző Nem szükséges Nem szükséges
Szépészet ágazat - fodrász Szükséges Nem szükséges
Szépészet ágazat - kozmetikus technikus Szükséges Nem szükséges